Disclaimer

123WitteTanden.nl dochterbedrijf van LenV Trading (Kamer van Koophandel: 66648483), verleent je hierbij toegang tot 123WitteTanden.nl ("de Website") en nodigt je uit het aangebodene te kopen.
123WitteTanden.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen. Wij geven geen enkele garantie inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem wordt geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld.

Beperkte aansprakelijkheid

123WitteTanden.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van 123WitteTanden.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 123WitteTanden.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan 123WitteTanden.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Resultaten

De resutlaten van onze doe-het-zelf tandbleekkit kunnen per persoon verschillen. Ieder gebit reageert anders op de ingrediënten, waardoor vanzelfsprekend niet iedereen dezelfde resultaten zal behalen. De een krijgt een stralend wit gebit met onze tandbleek kit voor thuis, de ander krijgt "slechts" 2-3 tinten witter voor elkaar.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 123WitteTanden.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 123WitteTanden.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

U maakt gebruik van een verouderde versie van
Internet Explorer, klik hier om deze te updaten.
x